Vertrouwenspersoon

Veiligheid is belangrijk in de kerk. Het is een illusie te denken dat (seksueel) misbruik in onze kerken niet kan voorkomen. Daarom is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan dit thema. En er is een meldpunt.

Als je wilt praten over veiligheid of misbruik kun je contact opnemen met een intern vertrouwenspersoon (IVP). Binnen onze gemeente is Sonja den Dikken de vertrouwenspersoon. Zij heeft vanuit het ‘Meldpunt misbruik’ een toerustingcursus voor vertrouwenspersonen gevolgd. In sommige situaties is de drempel lager om een andere IVP-er te benaderen. De vertrouwenspersoon maakt deel uit van een Zwols netwerk van vertrouwenspersonen. Er is een lijst met namen en telefoonnummers van IVP-ers uit de andere Zwolse NGK, CGK en GKV. gemeentes

De interne vertrouwenspersoon heeft een tweeledige functie:

Hij/zij is aanspreekpunt voor iemand die te maken heeft (gehad) met seksueel misbruik in een kerkelijke relatie. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert over eventuele verdere stappen.
Hij/zij ontwikkelt preventie en voert deze uit t.a.v. de verschillende doelgroepen in de gemeente. Een belangrijk aspect is informatie geven hoe de werker (b.v. pastoraal werker, jeugdleider) integer en zorgvuldig bezig kan zijn.

Via ivpsonjadendikken@gmail.com is onze vertrouwenspersoon bereikbaar. Zijn er vragen: bellen (06-12205767) of mailen kan altijd.

Er zijn korte lijnen met het Meldpunt misbruik. Zie voor meer info: www.meldpuntmisbruik.nl

NGK II Zwolle © Copyright
Alle rechten voorbehouden.

NGK II Zwolle - Kerkgebouw: CCC Kamperweg 1 Zwolle. Postadres: Postbus 51, 8000 AB Zwolle. Tel. nr. scriba: 06-43963114.